Wednesday, 10 May 2017

Propaganda


IALT: write a summary about Propaganda
This is my poster on Propaganda

Monday, 8 May 2017

Monday, 1 May 2017

HELLO

I am learning to greet others in samoan
Talofa Hamish
Talofa Feao
o a mai oe
Manuia faafetai o a mai oe
Manuia faafetai